O nas

Witamy

Projekt Klimat bez sadzy realizowany przez Stowarzyszenie Zielone Mazowsze ma na celu uświadomienie mieszkańców Warszawy na temat zagrożeń płynących z nadmiernego poziomu zanieczyszczenia powietrza. Ponadto w ramach projektu podejmowane są działania informacyjne, edukacyjne oraz rzecznicze promujące przyjazne środowisku formy transportu.
Istotnym elementem poprawy stanu powietrza w Warszawie jest współpraca mieszkańców, organizacji społecznych oraz instytucji publicznych.  
Działania realizowane w ramach projektu mają na celu poprawę tej współpracy oraz zwiększenie aktywności władz publicznych w zakresie ochrony powietrza oraz podniesienia jakości stanowionego prawa i jego efektywnego egzekwowania.

Projekt Klimat bez sadzy jest częścią międzynarodowej kampanii „Soot free for the climate” i jest finansowany ze środków European Climate Fundation.