Ciemna strona transportu drogowego

Jak donosi ostatni raport Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju    (OECD) "The cost of air pollution: Health impacts of road transport"- zanieczyszczenie powietrza przyczynia się do 3,5 mln zgonów rocznie! To dużo więcej niż szacowano dotychczas. Tym samym zanieczyszczenie powietrza stało się najważniejszą przyczyną przedwczesnych zgonów, wyprzedzając złe warunki sanitarne oraz brak czystej wody pitnej.
Według raportu OECD za ponad połowę zanieczyszczeń odpowiada transport drogowy, a koszty z nimi związane będą rosły, jeśli rządy nie podejmą działań mających na celu ograniczenie emisji z transportu. Straty finansowe związane z zanieczyszczeniem powietrza w 34 najbardziej rozwiniętych gospodarkach świata oraz w Chinach i Indiach szacowane są na bagatela 2,6 biliona euro.
Skalę problemu uzmysławia fakt, że w większości krajów OECD odnotowuje się dużo więcej ofiar śmiertelnych chorób serca i płuc spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza niż ofiar wypadków samochodowych. Co więcej, tendencja ta ma charakter wzrostowy: w latach 2005 - 2010 na świecie ilość zgonów tym spowodowanych wzrosła o 4 proc. Najgorzej sytuacja wygląda w Chinach i Indiach (ilość zgonów w Chinach wzrosła o 5 proc. a w Indiach aż o 12 proc.).
W raporcie OECD nie brakuje rekomendacji, co zrobić, by poprawić jakość powietrza. Przede wszystkim zaleca się wprowadzenie bardziej restrykcyjnych standardów emisji dla samochodów. Zlikwidowane powinny być wszelkie zachęty do kupowania samochodów na ropę ze względu na największą szkodliwość emisji. Ponadto rozwijany musi być transport rowerowy i publiczny. Na wsparcie zasługują również samochody elektryczne.
Eksperci wskazują, że tylko solidarne działania wszystkich państw mogą złagodzić negatywny wpływ zanieczyszczeń na zdrowie i życie, w tym najwrażliwszych grup społecznych, tj. dzieci i osób starszych.

Raport Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju "The cost of air pollution: Health impacts of road transport" znaleźć można na stronie www.oecd.org/environment/cost-of-air-pollution.htm