List do Ministra Środowiska

W dniu 12 czerwca odbędzie się  posiedzenie Rady Unii Europejskiej ds. Środowiska, 12 czerwca 2014 r. Podczas posiedzienia dyskutowany będzie miedzy innymi projekt nowelizacji dyrektywy w sprawie krajowych pułapów emisji niektórych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego NEC. Projekt dyrektywy zakłada wprowadzenie zobowiązań redukcji emisji dla pięciu typów substancji zanieczyszczających do roku 2020 i sześciu substancji do roku 2030, a także niewiążących celów pośrednich do roku 2025. W projekcie znalazły się również zapisy mające na celu realizację tych założeń, głównie
poprzez wdrożenie odpowiednich programów krajowych. W związku z tym Stowarzyszenie Zielone Mazowsze wraz z innymi organizacjami wystosowała pismo do Ministra Środowiska w którym zwracamy uwagę na skutki zanieczyszczeń powietrza dla życia mieszkańców Polski oraz kosztów jakie ponosi Polska w związku z zanieczyszczeniami powietrza atmosferycznego. Zgodnie z danymi zawartymi w opublikowanym w marcu 2014 roku raportem przygotowanym przez International Institute for Applied Systems Analysis dla Komisji Europejskiej, zła jakość powietrza ma bardzo negatywny wpływ na nasze zdrowie oraz na środowisko, w którym żyjemy. Każdego roku, z powodu złego stanu powietrza umiera przedwcześnie ponad 400,000
obywateli Unii, w tym 44,764 Polaków. Szacuje się, że w samym 2010 r., w Polsce koszty opieki medycznej generowane przez ten problem
oscylowały w granicach 39,194 do 117,582 miliardów euro. Ponadto, zanieczyszczenie powietrza ma bardzo negatywny wpływ na całe ekosystemy, tereny uprawne, a także budynki i pomniki. http://ec.europa.eu/environment/air/pdf/review/TSAP%20CBA%20correspondin...

W liście apelujemy do Ministra o poparcie proponowanych zmian w dyrektywie NEC, bowiem sprzyjać one będą poprawie jakości powietrza w Polsce a w konsekwencji zmniejszeniem liczby przedwczesnych zgonów oraz ograniczenie kosztów ekonomicznych związanych z oddychaniem zanieczyszczonym powietrzem. W załaczniku pełna treśc listu. Zachęcamy do przeczytania.

 

 

Załacznik: